НачалоЗа Енерго-ПроЕнерго-Про ГрупНачалоTendersНовиниCareersContacts
Начало
НачалоНачалоНовиниНачало10 Years Energo-Pro Bulgaria EAD
10 Years Energo-Pro Bulgaria EAD
open
Енерго-Про придоби част от акциите на Енерго-Про Продажби АД
03 Октомври 2012
Днес, 03.10.2012г., Енерго-Про и свързани с него лица придобиха част от акциите на Енерго-Про Продажби АД, които бяха изтъргувани на Българска Фондова Борса. С това делът на мажоритарния собственик достигна 83,66%.
В близките месеци Енерго-Про не възнамерява да прави търгово предложение към останалите акционери.
readmore   BG | EN
Начало
Новите имена на обслужващите компании за разпределение и снабдяване с електрическа енергия в Североизточна България са „Енерго-Про Мрежи” АД и „Енерго-Про Продажби” АД
10 Септември 2012
От 10 септември 2012 наименованията на компаниите за разпределение и снабдяване с електрическа енергия в Североизточна България „Е.ОН България Мрежи” АД и „Е.ОН България Продажби” АД се променят на „Енерго-Про Мрежи” АД и „Енерго-Про Продажби” АД.
readmore   BG | EN
Начало
Енерго-Про поема разпределението и снабдяването с електрическа енергия на Североизточна България
29 Юни 2012

 29 юни 2012 г., София. От днес Енерго-Про официално е новото електроразпределително и електроснабдително дружество в Североизточна България.

readmore   BG | EN
Начало
„Енерго–Про“ купува бизнеса на „E.OН България“
06 Декември 2011, София
Чешката компания „Енерго–Про“ поема електроразпределителния пазар в Североизточна България с покупката на „E.OН България“.
readmore   BG | EN
Начало
ЕНЕРГО-ПРО България кандидатства по ОП „Конкурентоспособност” 2010
15 Ноември 2010, София, България

Енерго-Про България ЕАД представи пред ИАМСП, проект за модернизация на каскада Петрохан по ОП „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА” 2007-2013 г.

readmore   BG | EN
Начало
ДЕСЕТ ГОДИНИ ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ ЕАД
13 Септември 2010, София, България

На 13 Септември 2010г. Енерго-Про България ЕАД отбелязва 10 години от регистрирането й като дъщерно дружество на чешкия инвеститор във водноелектрически централи ЕНЕРГО-ПРО а.с.

Енерго-Про България ЕАД е основано с решение на Софийски Градски Съд от 13.09.2000г. Компанията притежава и експлоатира осем ВЕЦ, в които до момента са  инвестирани над 70 милиона евро. През 2002 г. компанията закупува от държавата чрез приватизационна сделка каскада Санданска Бистрица, като в състава й влизат ВЕЦ Попина Лъка, ВЕЦ Лиляново и ВЕЦ Сандански. През същата година по същия начин става собственик и на каскада Копринка, състояща се от ВЕЦ Копринка и ВЕЦ Стара Загора. През 2004 г. Енерго-Про България ЕАД приватизира Каскада Петрохан, включваща ВЕЦ Клисура, ВЕЦ Бързия и ВЕЦ Петрохан.
Понастоящем дружеството е най-големият частен производител на електрическа енергия от ВЕЦ в страната. Общата инсталирана мощност на Каскадите, собственост на компанията, е 105 MW, които представляват приблизително 40% от приватизираните водно-електрически мощности на територията на страната. От 2008г. Енерго-Про България ЕАД е активен участник на свободния пазар на електроенергия, като разработва възможности за предлагане на нови продукти.

През последните няколко години компанията работи за развитие и усъвършенстване на своята структура и повишаване на ефективността при експлоатацията на своите активи, както и за реализация на иновативни процеси, осигуряващи оптимален производствен мениджмънт и ефективно планиране на производствените процеси в каскадите, собственост на дружеството. В периода 2002–2006г. е реализирана рехабилитация на Каскада Санданска Бистрица. Цялостна модернизация на оборудването е планирана и в останалите електроцентрали на дружеството.
В компанията работят 113 души, средното годишно производство на електроенергия е над 250 000 МВтч. Оптималното управление на ресурсите и на производството на електроенергия се реализира чрез постоянна поддръжка, внедряване на нови технологии и модернизация на производствените процеси. Основната цел на компанията е надеждност и сигурност на експлоатацията, увеличение на ефективността и намаление на разходите за производство, както и минимизиране на загубите от непреработена вода.
Енерго-Про България ЕАД е част от ЕНЕРГО-ПРО Груп - водещ предприемач и производител на водно електричество в Централна и Източна Европа, Черноморския регион и Кавказ. Основана през 1994, в гр. Свитави, Република Чехия, понастоящем ЕНЕРГО-ПРО Груп разполага с 5 900 служители в 5 държави, 864.000 потребители в енергийната система и обща инсталирана мощност от 609 МВт:

 

 11 ВЕЦ в Чехия 

 

 8 ВЕЦ в България

 

 15 ВЕЦ в Грузия

 

 5 ВЕЦ в Турция

 

 Няколко хидро-проекта в процес на развитие в Армения и Чехия 

 

 Участие в трансграничната търговия с електроенергия

 

 2 TВтч годишно производство на екологичночиста електроенергия

readmore   BG | EN
PreviousPage Page Начало 1 Начало From 4Forward
Република Чехия България Грузия Турция 
©ENERGO- PRO a.s.