НачалоЗа Енерго-ПроЕнерго-Про ГрупНачалоTendersНовиниCareersContacts
Начало
НачалоНачалоЕнерго-Про ГрупНачалоBulgaria

Енерго-Про Енергийни услуги ЕООД
Компанията доставя електроенергия на най-големите клиенти на групата Енерго-Про, като предлагането се основава на конкретни графици и прогнози заявени от клиентите. За да осигури атрактивни предложения компанията работи активно на зараждащия се електроенергиен пазар на едро в България. Енерго-Про Енергийни услуги ЕООД е един от първите лицензирани координатори на стандартна балансираща група, а също така и сред най-големите.

Предимства:
• продукт и услуги – от юли 2010 г., ние предлагаме на нашите клиенти система за намаляване на риска, разходите и времето за комплексно обслужване, наречена Енерго-Про енергиен мониторинг;
• оптимизиране разходите за небаланс на нашите клиенти, точно прогнозиране потреблението на клиентите и намаляване на разходите за небаланс;
• надеждно партньорство – сигурност на доставките на електроенергия, активна подкрепа в процеса на регистрация на свободния пазар;
• коректност – предоставяне на актуална информация за новостите на енергийния пазар, администриране на целия процес на доставката на електроенергия по свободно договорени цени;
• опит.

 

 

ЕНЕРГО-ПРО България ЕАД е най-големият частен производител на електричество чрез водноелектрически централи (ВЕЦ) в България. С обща инсталирана мощност от над 166 МВ и средна годишна продукция от 410 ГВтч ние сме също така най-голямата компания за производство на възобновяема енергия в страната.

ЕНЕРГО-ПРО България ЕАД е основана през 2000г. в резултат на политика на международно развитие на компанията-майка ЕНЕРГО-ПРО а.с. Понастоящем нашата компания притежава и експлоатира четиринадесет водноелектрически централи (ВЕЦ), от които десет са обединени в четири каскади - Каскада „Санданска Бистрица”, Каскада „Пиринска Бистрица”,  Каскада „Копринка” и Каскада „Петрохан”.

Нашата цел е да покачим нивото на производителност и да подобрим надеждността на притежаваните от нас ВЕЦ с помощта на професионални и рентабилни инвестиции в рехабилитация и модернизация. Вече разполагаме със стабилност в производствените стойности, постигната чрез отлично техническо обслужване, оптимизация на работата и свеждане до минимум на неотработените водни количества.

ЕНЕРГО-ПРО България ЕАД е активен партньор на институциите от енергийния сектор в процеса на либерализация на местния енергиен пазар. Компанията има водещо участие в свободната търговия на електрическа енергия и е доказал се надежден и динамичен източник на електроенергия в региона.

ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА EООД
www.energo-pro.bg
От юни 2012 ЕНЕРГО-ПРО пое разпределението и снабдяването с електрическа енергия на североизточна България. Дружеството оперира посредством Енерго-Про Мрежи АД и Енерго-Про Продажби АД, в качеството си на мажоритарен акционер в двете дружества.

Енерго-Про Мрежи АД има за основен предмет на дейност експлоатация на електроразпределителната мрежа, пренос на електричество, разпределение и снабдяване с електрическа енергия на територията на обслужване от близо 30 000 кв.км в североизточна България.  По текущи данни:
- 42 125 км електроразпределителна мрежа
- 5.5 TWh доставена електрическа енергия
- 2006 служители
www.energo-pro-grid.bg


Енерго-Про Продажби АД снабдява с електричество и обслужва повече от 1,2 милиона клиенти.  

Енерго-Про Трейдинг ЕАД
Дружеството реализира над 1 милион Евро от търговия с електроенергия и се стреми към непрекъснат растеж.
Предлага на клиентите:
• гъвкавост при прогнозирането
• продукт, който отговаря на техните нужди
• навременна и бърза реакция към променящите се условия на свободния пазар
• надеждност и доверие
• организиране и сключване на мащабни търговски сделки
Дружеството има клон в Румъния и притежава лицензия за търговия с електроенергия.

Основни цели на компанията:
• оптимизиране портфолиото на Групата
• засилване позицията на Групата в Централна и Югоизточна Европа
• осъществяване значителен ръст на оборотите от търговия с електроенергия
• доставка на електроенергия на бизнес клиенти в региона
• да се превърне в надежден партньор – изпълнението на стратегията на Групата за глобално портфолио ще осигури постоянна и бърза реакция на различни ситуации на пазара, а в същото време и непрекъснатото оптимизиране на трансграничните потоци чрез внимателно разработена стратегия за управление на пазарния риск

 

Република Чехия България Грузия Турция 
©ENERGO- PRO a.s.